پزو فیلیپین / روپیه نپال

PHP/NPR Ask
نرخ فعلی:: 2.3863 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.3863 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.3863 0

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزو فیلیپین / روپیه نپال

۱۳:۴۴:۰۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو فیلیپین / روپیه نپال 0.0001 0.0337 0.0165 0.0408 0.0778 0.2744

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3863
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3863
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3863
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3863
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی