پزو فیلیپین / روپیه نپال

PHP/NPR Ask
نرخ فعلی:: 2.3187 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.3187 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.3187 0.07

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / روپیه نپال

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / روپیه نپال 2.3187 ریال می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال روز گذشته برابر با 2.3204 ریال بود

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به روز گذشته 0.0017 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / روپیه نپال برابر با 2.3195 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / روپیه نپال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3203 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / روپیه نپال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3163 ریال

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه نپال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 2.3122 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.28 درصدی یا 0.0065 ریال پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه نپال در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 2.4112 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.83  درصدی یا 0.0925 ریال پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه نپال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 2.3618 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.82 درصدی یا 0.0431 ریال پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه نپال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 2.3806 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.6 درصدی یا 0.0619 ریال پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه نپال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 2.4284 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.51 درصدی یا 0.1097 ریال پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / روپیه نپال برابر است با 2.4882 ریال که در تاریخ شنبه 4 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.237591 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / روپیه نپال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.83 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه نپال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.6 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه نپال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.51 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال، 3.83 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال، 3.83 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال،  3.83 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال،  3.83 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال،  3.83 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال،  3.83 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه نپال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه نپال،  3.83 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / روپیه نپال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین