پزو فیلیپین / پزوی مکزیک

PHP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 0.4218 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4218 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4218 0.09

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو فیلیپین / پزوی مکزیک

نمودار کندل‌استیک پزو فیلیپین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار نوسانات پزو فیلیپین / پزوی مکزیک در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو فیلیپین / پزوی مکزیک در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو فیلیپین / پزوی مکزیک

اندیکاتورهای پزو فیلیپین / پزوی مکزیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی