پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا

PHP/LKR Ask
نرخ فعلی:: 3.9602 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.9602 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.9602 -

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا 3.9602 ریال می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا روز گذشته برابر با 3.9602 ریال بود

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.9617 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.9602 ریال

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 4.0018 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.03 درصدی یا 0.0416 ریال پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 4.0576 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.4  درصدی یا 0.0974 ریال پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 4.0046 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.1 درصدی یا 0.0444 ریال پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 3.9825 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.55 درصدی یا 0.0223 ریال پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 4.119 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.85 درصدی یا 0.1588 ریال پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا برابر است با 4.1802 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.078218 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.4 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.1 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.55 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.98  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا، 2.4 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا، 2.4 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا،  2.4 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا،  2.4 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا،  2.4 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا،  2.4 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 46.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا،  2.4 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین