خبر

پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا

PHP/LKR Ask
نرخ فعلی:: 5.1866 0.65
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.1866 0.65

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.1866 0.65

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی