پزو فیلیپین / ین ژاپن

PHP/JPY Ask
نرخ فعلی:: 2.274 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.274 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.274 0.36
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۴۳:۴۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو فیلیپین / ین ژاپن 0.0091 0.0173 - 0.1241 0.1409 0.2096

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.274
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.274
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.274
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.274
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی