پزو فیلیپین / دلار جامائیکا

PHP/JMD Ask
نرخ فعلی:: 3.0615 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.0615 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.0615 0.22
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزو فیلیپین / دلار جامائیکا در روز جاری

۱۳:۴۳:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.0615 13:43:56 0.0032 0.10% 0.0067 0.22% 0.0067 0.22% 0.0085 0.0615
3.0583 13:23:32 0.0025 0.08% 0.0035 0.11% 0.0035 0.11% 0.0053 0.0583
3.0558 13:03:58 - - 0.001 0.03% 0.001 0.03% 0.0028 0.0558
3.0558 13:03:58 0.0044 0.14% 0.001 0.03% 0.001 0.03% 0.0028 0.0558
3.0602 12:37:59 - - 0.0054 0.18% 0.0054 0.18% 0.0072 0.0602
3.0602 12:37:59 0.0007 0.02% 0.0054 0.18% 0.0054 0.18% 0.0072 0.0602
3.0609 11:43:47 0.0035 0.11% 0.0061 0.20% 0.0061 0.20% 0.0079 0.0609
3.0644 11:23:35 0.0035 0.11% 0.0096 0.31% 0.0096 0.31% 0.0114 0.0644
3.0609 11:03:53 - - 0.0061 0.20% 0.0061 0.20% 0.0079 0.0609
3.0609 11:03:53 0.0009 0.03% 0.0061 0.20% 0.0061 0.20% 0.0079 0.0609
3.0618 10:43:55 0.0003 0.01% 0.007 0.23% 0.007 0.23% 0.0088 0.0618
3.0615 10:22:59 0.004 0.13% 0.0067 0.22% 0.0067 0.22% 0.0085 0.0615
3.0575 10:03:48 - - 0.0027 0.09% 0.0027 0.09% 0.0045 0.0575
3.0575 10:03:46 0.0002 0.01% 0.0027 0.09% 0.0027 0.09% 0.0045 0.0575
3.0577 09:43:39 0.0003 0.01% 0.0029 0.09% 0.0029 0.09% 0.0047 0.0577
3.0574 08:03:20 - - 0.0026 0.09% 0.0026 0.09% 0.0044 0.0574
3.0574 08:03:17 0.0005 0.02% 0.0026 0.09% 0.0026 0.09% 0.0044 0.0574
3.0569 07:22:51 0.0005 0.02% 0.0021 0.07% 0.0021 0.07% 0.0039 0.0569
3.0574 07:02:56 - - 0.0026 0.09% 0.0026 0.09% 0.0044 0.0574
3.0574 07:02:56 0.0006 0.02% 0.0026 0.09% 0.0026 0.09% 0.0044 0.0574
3.0568 06:22:52 0.0003 0.01% 0.002 0.07% 0.002 0.07% 0.0038 0.0568
3.0565 06:03:08 - - 0.0017 0.06% 0.0017 0.06% 0.0035 0.0565
3.0565 06:03:07 0.0006 0.02% 0.0017 0.06% 0.0017 0.06% 0.0035 0.0565
3.0571 05:43:49 0.0021 0.07% 0.0023 0.08% 0.0023 0.08% 0.0041 0.0571
3.0592 05:22:49 0.0012 0.04% 0.0044 0.14% 0.0044 0.14% 0.0062 0.0592
3.0604 05:02:53 - - 0.0056 0.18% 0.0056 0.18% 0.0074 0.0604
3.0604 05:02:53 0.0003 0.01% 0.0056 0.18% 0.0056 0.18% 0.0074 0.0604
3.0607 04:43:34 0.0012 0.04% 0.0059 0.19% 0.0059 0.19% 0.0077 0.0607
3.0595 04:02:48 - - 0.0047 0.15% 0.0047 0.15% 0.0065 0.0595
3.0595 04:02:47 0.0006 0.02% 0.0047 0.15% 0.0047 0.15% 0.0065 0.0595
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی