پزو فیلیپین / روپیه هند

PHP/INR Ask
نرخ فعلی:: 1.4914 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4914 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4914 0.05

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / روپیه هند

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / روپیه هند
1.4914 ریال
می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند روز گذشته برابر با
1.4911 ریال
بود

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به روز گذشته
0.0003 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / روپیه هند برابر با 1.4907 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / روپیه هند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4916 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / روپیه هند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4907 ریال

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه هند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1.4921 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.0007 ریال پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه هند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1.478 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.9  درصدی یا 0.0134 ریال پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه هند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 1.4646 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.82 درصدی یا 0.0268 ریال پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه هند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 1.5282 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.4 درصدی یا 0.0368 ریال پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / روپیه هند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 1.5339 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.77 درصدی یا 0.0425 ریال پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / روپیه هند برابر است با 1.5584 ریال که در تاریخ سه شنبه 31 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.208333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / روپیه هند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.9 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه هند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.4 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / روپیه هند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند، 0.9 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند، 0.9 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند،  0.9 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند،  0.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند،  0.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند،  0.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / روپیه هند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / روپیه هند،  0.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / روپیه هند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی