پزو فیلیپین / روپیه اندونزی

PHP/IDR Ask
نرخ فعلی:: 296.43 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 296.43 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 296.43 0.01
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۵:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو فیلیپین / روپیه اندونزی 0.03 0.56 2.15 2.34 13.83 31.75

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 298
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 298
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 299
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.57
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 296
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی