پزو فیلیپین / روپیه اندونزی

PHP/IDR Ask
نرخ فعلی:: 296.45 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 296.45 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 296.45 0.01
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.867 ۱۱:۴۳:۲۷ 0.038 0.18% 20.911 20.851 20.911 0.133 20.96 21.012
DOG/EUSD Ask 0.2559 ۱۱:۵۷:۱۲ 0.0196 7.66% 0.2886 0.2551 0.2791 - 0.321 0.4122
HOT/USD Ask 0.0071 ۱۱:۱۲:۱۹ 0.0001 1.43% 0.0075 0.0071 0.0071 - 0.0081 0.0104
HRK/TRY Ask 138.4372 ۱۱:۴۳:۳۵ 0.0552 0.04% 139.0699 138.2667 138.4845 0.5628 139.0565 140.9252
LIN/KUSD Ask 19.3209 ۱۱:۴۷:۱۱ 1.533 7.93% 21.983 19.2876 21.2938 6.6791 25.1293 32.6883
LUN/AUSD Ask 5.4477 ۱۱:۱۷:۱۸ 0.2797 5.13% 5.8905 5.4477 5.8605 0.5523 6.709 8.1055
SAR/ETB Ask 11.7397 ۳۰ خرداد - - 11.7397 11.7397 0 0.2603 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.377 ۲۶ خرداد - - 87.377 87.377 0 0.377 87.377 87.377
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0091 ۲۹ خرداد - - 0.0091 0.0091 0 - 0.0091 0.0091
افغانی افغانستان / دلار 0.0127 ۰۷:۳۷:۱۸ 0.0001 0.79% 0.0128 0.0127 0.0127 - 0.0128 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 ۲۷ خرداد - - 0.0135 0.0135 0 - 0.0135 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.71 ۱۱:۴۳:۲۶ 0.08 0.34% 23.82 23.71 23.82 0.71 23.79 23.79
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5413 ۱۱:۴۳:۳۳ 0.0005 0.03% 1.5429 1.5382 1.5401 0.4587 1.5441 1.5441
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0182 ۱۱:۴۳:۲۳ 0.011 0.36% 3.0321 3.0182 3.0321 0.0182 3.0556 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی