پزو فیلیپین / فورینت مجارستان

PHP/HUF Ask
نرخ فعلی:: 6.0265 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.0265 0.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.0265 0.33
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۸:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.0265 19:28:59 0.0014 0.02% 0.0199 0.33% 0.0157 0.26% 0.0396 0.0265
6.0279 19:08:17 0.0041 0.07% 0.0185 0.31% 0.0143 0.24% 0.0382 0.0279
6.0238 18:49:53 0.0045 0.07% 0.0226 0.38% 0.0184 0.31% 0.0423 0.0238
6.0193 18:29:00 0.0049 0.08% 0.0271 0.45% 0.0229 0.38% 0.0468 0.0193
6.0242 17:50:01 0.0015 0.02% 0.0222 0.37% 0.018 0.30% 0.0419 0.0242
6.0227 17:28:58 0.007 0.12% 0.0237 0.39% 0.0195 0.32% 0.0434 0.0227
6.0157 17:08:24 0.0028 0.05% 0.0307 0.51% 0.0265 0.44% 0.0504 0.0157
6.0185 16:49:58 0.0118 0.20% 0.0279 0.46% 0.0237 0.39% 0.0476 0.0185
6.0303 16:08:14 0.001 0.02% 0.0161 0.27% 0.0119 0.20% 0.0358 0.0303
6.0293 15:43:19 0.0006 0.01% 0.0171 0.28% 0.0129 0.21% 0.0368 0.0293
6.0287 15:29:02 0.0033 0.05% 0.0177 0.29% 0.0135 0.22% 0.0374 0.0287
6.0254 15:08:20 0.0009 0.01% 0.021 0.35% 0.0168 0.28% 0.0407 0.0254
6.0263 14:43:16 0.0006 0.01% 0.0201 0.33% 0.0159 0.26% 0.0398 0.0263
6.0269 14:22:06 0.0001 - 0.0195 0.32% 0.0153 0.25% 0.0392 0.0269
6.027 14:08:19 0.0014 0.02% 0.0194 0.32% 0.0152 0.25% 0.0391 0.027
6.0284 13:49:59 0.0054 0.09% 0.018 0.30% 0.0138 0.23% 0.0377 0.0284
6.023 13:28:55 0.006 0.10% 0.0234 0.39% 0.0192 0.32% 0.0431 0.023
6.017 12:29:01 0.0096 0.16% 0.0294 0.49% 0.0252 0.42% 0.0491 0.017
6.0266 11:43:19 0.019 0.32% 0.0198 0.33% 0.0156 0.26% 0.0395 0.0266
6.0456 10:43:19 0.0078 0.13% 0.0008 0.01% 0.0034 0.06% 0.0205 0.0456
6.0534 10:08:04 0.009 0.15% 0.007 0.12% 0.0112 0.19% 0.0127 0.0534
6.0444 09:28:59 0.0016 0.03% 0.002 0.03% 0.0022 0.04% 0.0217 0.0444
6.0428 08:43:09 0.0004 0.01% 0.0036 0.06% 0.0006 0.01% 0.0233 0.0428
6.0424 08:28:55 0.0016 0.03% 0.004 0.07% 0.0002 - 0.0237 0.0424
6.044 07:21:57 0.0026 0.04% 0.0024 0.04% 0.0018 0.03% 0.0221 0.044
6.0466 07:08:18 0.002 0.03% 0.0002 - 0.0044 0.07% 0.0195 0.0466
6.0486 06:43:18 0.0113 0.19% 0.0022 0.04% 0.0064 0.11% 0.0175 0.0486
6.0599 05:43:06 0.0079 0.13% 0.0135 0.22% 0.0177 0.29% 0.0062 0.0599
6.052 05:21:49 0.0004 0.01% 0.0056 0.09% 0.0098 0.16% 0.0141 0.052
6.0524 05:07:55 0.0021 0.03% 0.006 0.10% 0.0102 0.17% 0.0137 0.0524
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی