پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ

PHP/HKD Ask
نرخ فعلی:: 0.1548 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1548 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1548 0.06

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ
0.1548 ریال
می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ روز گذشته برابر با
0.1546 ریال
بود

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به روز گذشته
0.0002 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ برابر با 0.1547 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1549 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1546 ریال

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.1548 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.1536 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.78  درصدی یا 0.0012 ریال پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.1561 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.83 درصدی یا 0.0013 ریال پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.1626 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.79 درصدی یا 0.0078 ریال پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.1613 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.02 درصدی یا 0.0065 ریال پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ برابر است با 0.1629 ریال که در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.193673 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.78 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.83 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.79 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ، 0.78 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ، 0.78 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ،  0.78 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ،  0.78 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ،  0.78 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ،  0.78 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ،  0.78 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / دلار هنگ کنگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی