پزو فیلیپین / پوند انگلیس

PHP/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0146 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0146 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0146 -

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو فیلیپین / پوند انگلیس

نمودار کندل‌استیک پزو فیلیپین / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار نوسانات پزو فیلیپین / پوند انگلیس در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو فیلیپین / پوند انگلیس در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو فیلیپین / پوند انگلیس

اندیکاتورهای پزو فیلیپین / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی