پزو فیلیپین / کرون دانمارک

PHP/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.131 0.61
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.131 0.61

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.131 0.61

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / کرون دانمارک

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / کرون دانمارک
0.131 ریال
می باشد

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک روز گذشته برابر با
0.1302 ریال
بود

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به روز گذشته
0.0008 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / کرون دانمارک برابر با 0.1303 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / کرون دانمارک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1311 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / کرون دانمارک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1303 ریال

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون دانمارک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.1306 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.3 درصدی یا 0.0004 ریال پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون دانمارک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.1273 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.9  درصدی یا 0.0037 ریال پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون دانمارک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.1266 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.47 درصدی یا 0.0044 ریال پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون دانمارک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.1277 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.58 درصدی یا 0.0033 ریال پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون دانمارک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.1291 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.47 درصدی یا 0.0019 ریال پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / کرون دانمارک برابر است با 0.1372 ریال که در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون دانمارک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / کرون دانمارک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون دانمارک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.9 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون دانمارک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون دانمارک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.58 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون دانمارک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک، 2.9 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک، 2.9 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک،  2.9 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک،  2.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک،  2.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک،  2.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون دانمارک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون دانمارک،  2.9 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / کرون دانمارک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی