پزو فیلیپین / دلار استرالیا

PHP/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.0289 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0289 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0289 -

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / دلار استرالیا 0.0289 ریال می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا روز گذشته برابر با 0.0289 ریال بود

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0289 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0289 ریال

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار استرالیا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / دلار استرالیا برابر است با 0.0339 ریال که در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.696864 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین