Philippines 2Y

Philippines 2Y
نرخ فعلی:: 2.583 0.23
فیلیپین
نرخ فعلی: : 2.583 0.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.583 0.23
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۳۱:۴۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Philippines 2Y 0.0060 0.0820 0.4290 0.5380 1.1550 1.6440

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.417
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.417
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.583
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.583
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی