PFA Invest Mellemlange Obligationer

PFA Invest Mellemlange Obligationer
نرخ فعلی:: 100.31 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: : 100.31 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 100.31 0
واحد پولی : کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۰ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
PFA Invest Mellemlange Obligationer - - - 1.74 0.9000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 101 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 101 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی