شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PFA Invest Mellemlange Obligationer

PFA Invest Mellemlange Obligationer
نرخ فعلی 101.78 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 101.78 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 101.78 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
PFA Invest Mellemlange Obligationer - 0.0500 0.2600 0.4600 1.24 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 102 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 102 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 102 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 102 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.22 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی