Petron Pref B

Petron Pref B
نرخ فعلی:: 1,039 0
بازار سهام فیلیپین
نرخ فعلی: : 1,039 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,039 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Petron Pref B - 2 19 29 9 17

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,038 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,036 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,032 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,029 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی