Peru 2Y

Peru 2Y
نرخ فعلی:: 0.903 0
پرو
نرخ فعلی: : 0.903 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.903 0
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : پرو
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۸ فروردین

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.903
بالاترین قیمت روز 0.903
پایین ترین قیمت روز 0.903
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۸ فروردین
نرخ روز گذشته 0.903
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,390,652 ریال
سکه
9,472,543 ریال
دلار
9,613,186 ریال
یورو
9,388,450 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0280 3.20% 1400/01/21
یک ماه 0.0780 9.4545% 1399/12/28
شش ماه 0.2580 40% 1399/07/25
یک سال 0.1370 17.8851% 1399/01/30
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.91
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.91
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.88
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.84
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.68
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 1.04

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.91
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.88
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.67
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1.05

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.90 0.90 0.90 - -
حمایت 2 (S2) 0.90 0.90 0.90 0.45 -
حمایت 1 (S1) 0.90 0.90 0.90 - 0.90
نقطه پیوت (PP) 0.90 0.90 0.90 0.45 0.90
مقاومت 1 (R1) 0.90 0.90 0.90 - 0.90
مقاومت 2 (R2) 0.90 0.90 0.90 0.45 -
مقاومت 3 (R3) 0.90 0.90 0.90 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/28 0.9030 0.9030 0.9030 0.9030 0.89% 0.008
1400/01/27 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 2.29% 0.02
1400/01/26 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 27.54% 0.241
1400/01/25 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 27.54% 0.241
1400/01/24 1.1570 0.8750 1.1570 0.8750 - 0
1400/01/21 1.1110 0.8750 1.1110 0.8750 - 0
1400/01/19 1.0710 0.8750 1.0710 0.8750 - 0
1400/01/18 1.0410 0.8750 1.0410 0.8750 10.06% 0.088
1400/01/17 1.0850 0.9630 1.0850 0.9630 14.75% 0.142
1400/01/12 0.9690 0.9690 1.1050 1.1050 1.90% 0.021
1400/01/11 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 23.74% 0.216
1400/01/10 1.0780 0.91 1.0780 0.91 - 0
1400/01/7 1.0610 0.91 1.0610 0.91 - 0
1400/01/5 1.1120 0.91 1.1120 0.91 - 0
1400/01/3 0.9670 0.91 0.9670 0.91 8.98% 0.075
1399/12/30 0.9210 0.8350 0.9210 0.8350 1.21% 0.01
1399/12/28 0.8250 0.8250 0.8250 0.8250 0.61% 0.005
1399/12/27 0.8870 0.82 0.8870 0.82 0.61% 0.005
1399/12/26 0.8870 0.8150 0.8870 0.8150 3.68% 0.03
1399/12/23 0.8450 0.8450 0.8450 0.8450 4.97% 0.04
1399/12/22 0.7750 0.7750 0.8050 0.8050 - 0
1399/12/21 0.7840 0.7840 0.8050 0.8050 4.35% 0.035
1399/12/20 0.8090 0.8090 0.84 0.84 1.79% 0.015
1399/12/19 0.8630 0.8550 0.8630 0.8550 0.58% 0.005
1399/12/16 0.86 0.86 0.86 0.86 0.58% 0.005
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی