Peru 10Y

Peru 10Y
نرخ فعلی:: 4.835 4.84
پرو
نرخ فعلی: : 4.835 4.84
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.835 4.84
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : پرو
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۰:۳۳:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Peru 10Y 0.2340 0.56 0.0010 0.7240 0.9570 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.165
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.165
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.165
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.835
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی