سول پرو / دلار

PEN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.2477 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2477 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2477 -

واحد پولی : -

کشور : پرو

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سول پرو / دلار

در حال حاضر قیمت سول پرو / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سول پرو / دلار
0.2477 ریال
می باشد

قیمت سول پرو / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سول پرو / دلار روز گذشته برابر با
0.2477 ریال
بود

قیمت سول پرو / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سول پرو / دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سول پرو / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سول پرو / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سول پرو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2486 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سول پرو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2473 ریال

قیمت سول پرو / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 0.2498 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.84 درصدی یا 0.0021 ریال سول پرو / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سول پرو / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.2519 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.66  درصدی یا 0.0042 ریال سول پرو / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سول پرو / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.2457 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.81 درصدی یا 0.002 ریال سول پرو / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سول پرو / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.2625 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.63 درصدی یا 0.0148 ریال سول پرو / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سول پرو / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.2773 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.67 درصدی یا 0.0296 ریال سول پرو / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سول پرو / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سول پرو / دلار برابر است با 0.3932 ریال که در تاریخ سه شنبه 26 دی 1391  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.442122 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سول پرو / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سول پرو / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سول پرو / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سول پرو / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار، 1.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار، 1.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار،  1.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار،  1.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار،  1.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار،  1.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / دلار،  1.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سول پرو / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی