سول پرو / گورانی پاراگوئه

PEN/PYG Ask
نرخ فعلی:: 1,695.39 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,695.39 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,695.39 -

واحد پولی : -

کشور : پرو

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی