سول پرو / پوند انگلیس

PEN/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.1785 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1785 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1785 -

واحد پولی : -

کشور : پرو

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سول پرو / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت سول پرو / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سول پرو / پوند انگلیس
0.1785 ریال
می باشد

قیمت سول پرو / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سول پرو / پوند انگلیس روز گذشته برابر با
0.1785 ریال
بود

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سول پرو / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سول پرو / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سول پرو / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1785 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سول پرو / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1785 ریال

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سول پرو / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پوند انگلیس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال سول پرو / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سول پرو / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 0.1833 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.61 درصدی یا 0.0048 ریال سول پرو / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سول پرو / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.2095 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.79 درصدی یا 0.031 ریال سول پرو / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سول پرو / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سول پرو / پوند انگلیس برابر است با 0.278 ریال که در تاریخ شنبه 27 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.16835 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سول پرو / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سول پرو / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سول پرو / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سول پرو / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سول پرو / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی