سول پرو / پزو شیلی

PEN/CLP Ask
نرخ فعلی:: 195.2147 2.57
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 195.2147 2.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 195.2147 2.57
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸:۵۶:۱۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سول پرو / پزو شیلی - - 0.7071 25.8880 54.1733 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 196
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7853
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 195
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2147
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 197
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.7853
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 202
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.7853
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی