سول پرو / بولیویانو بولیوی

PEN/BOB Ask
نرخ فعلی:: 1.9097 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.9097 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.9097 0.13
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۵۶:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9097 22:56:27 0.0003 0.02% 0.0025 0.13% 0.0053 0.28% 0.0159 0.0903
1.9094 21:56:25 0.0001 0.01% 0.0028 0.15% 0.0056 0.29% 0.0162 0.0906
1.9095 21:42:31 0.0003 0.02% 0.0027 0.14% 0.0055 0.29% 0.0161 0.0905
1.9092 20:56:28 0.0005 0.03% 0.003 0.16% 0.0058 0.30% 0.0164 0.0908
1.9097 20:35:32 - - 0.0025 0.13% 0.0053 0.28% 0.0159 0.0903
1.9097 20:35:31 0.0008 0.04% 0.0025 0.13% 0.0053 0.28% 0.0159 0.0903
1.9105 20:01:15 - - 0.0017 0.09% 0.0045 0.24% 0.0151 0.0895
1.9105 20:01:15 0.0013 0.07% 0.0017 0.09% 0.0045 0.24% 0.0151 0.0895
1.9092 19:42:28 0.0005 0.03% 0.003 0.16% 0.0058 0.30% 0.0164 0.0908
1.9087 18:56:28 0.0013 0.07% 0.0035 0.18% 0.0063 0.33% 0.0169 0.0913
1.91 18:35:33 - - 0.0022 0.12% 0.005 0.26% 0.0156 0.09
1.91 18:35:33 0.0067 0.35% 0.0022 0.12% 0.005 0.26% 0.0156 0.09
1.9167 17:56:30 0.0017 0.09% 0.0045 0.24% 0.0017 0.09% 0.0089 0.0833
1.915 15:21:29 - - 0.0028 0.15% - - 0.0106 0.085
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی