سول پرو / بولیویانو بولیوی

PEN/BOB Ask
نرخ فعلی:: 1.7655 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7655 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7655 0
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۱ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سول پرو / بولیویانو بولیوی - 0.0297 0.0929 0.1646 0.2279 0.4015

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2345
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2345
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2345
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2345
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی