شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سُل پرو / پزوی آرژانتین

PEN/ARS Bid
نرخ فعلی 20.2191 0
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: 20.2191 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 20.2191 0
واحد پولی: -
کشور : پرو
شاخه: بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۱ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سُل پرو / پزوی آرژانتین - 0.2730 0.2050 2.3310 11.1186 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 19
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی