Palmci

Palmci
نرخ فعلی:: 1,400 0
بازار سهام شیلی
نرخ فعلی: : 1,400 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,400 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام شیلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Palmci - 150 145 400 450 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,320 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 80 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,292 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,219 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 181 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,202 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 198 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی