شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Pacer Trendpilot 450

Pacer Trendpilot 450
نرخ فعلی 28.55 0.46
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 28.55 0.46
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 28.55 0.46
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۲:۴۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Pacer Trendpilot 450 0.13 0.91 1.19 2.39 0.11 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 28
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 28
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 28
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 28
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی