OP-Private Strategia 25 A

OP-Private Strategia 25 A
نرخ فعلی:: 142.97 0
صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
نرخ فعلی: : 142.97 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 142.97 0
واحد پولی : یورو
کشور : فنلاند
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
OP-Private Strategia 25 A - 0.44 0.12 1.47 1.72 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 143 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 143 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 143 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 142 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی