شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OP-Euro A

OP-Euro A
نرخ فعلی 21.42 0
صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
نرخ فعلی: 21.42 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 21.42 0
واحد پولی: یورو
کشور : فنلاند
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی