شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OP-Euro A

OP-Euro A
نرخ فعلی 21.42 0
صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
نرخ فعلی: 21.42 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 21.42 0
واحد پولی: یورو
کشور : فنلاند
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
OP-Euro A - - 0.0300 0.02 0.0400 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 21 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 21 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 21 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 21 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.42 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی