انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,901.56 0
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,901.56 0
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,901.56 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس طلا - 1.3900 39.71 172.70 396.79 623.36

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,906 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,902 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,935 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,844 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.56 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی