انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,809.1 0
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,809.1 0
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,809.1 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس طلا - 63.44 98.32 96.01 354.21 514.91

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,858 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,878 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,904 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,872 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی