انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,838.73 0.06
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,838.73 0.06
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,838.73 0.06
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
انس نقره 27.437 ۱۷:۵۳:۵۲ 0.108 0.40% 27.679 26.752 27.345 1.437 27.465 27.465
انس پلاتین 1,232.7 ۱۷:۵۳:۵۲ 19.9 1.61% 1,258.55 1,200.5 1,255.45 11.7 1,257.7 1,258.15
انس پالادیوم 2,887.5 ۱۷:۵۳:۵۲ 70.5 2.44% 2,986.5 2,798.5 2,956.5 10.5 2,958 2,974.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی