انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,814.05 0.42
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,814.05 0.42
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,814.05 0.42
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
انس نقره 23.379 ۱۳:۰۳:۳۰ 0.009 0.04% 23.483 23.213 23.343 0.621 24.224 25.617
انس پلاتین 966.55 ۱۳:۰۳:۳۰ 4.45 0.46% 974.2 963.8 970.1 65.55 971 971
انس پالادیوم 2,355.3 ۱۳:۰۳:۰۸ 23.3 1% 2,379 2,329.8 2,330 19.3 2,353.9 2,498.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی