شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

One Tech Ho

One Tech Ho
نرخ فعلی:: 12.15 0
بازار سهام تونس
نرخ فعلی: : 12.15 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.15 0
واحد پولی : -
کشور : تونس
شاخه : بازار سهام تونس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۱ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
One Tech Ho - 0.25 0.65 0.81 2.05 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی