OMXS30

OMXS30
نرخ فعلی:: 2,265.87 0.79
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 2,265.87 0.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,265.87 0.79
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۰۲:۴۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
OMXS30 17.85 18.77 25.03 420.76 597.94 716.32

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,273
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.13
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,263
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,241
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,126
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 139.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.58%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی