OMXC20

OMXC20
نرخ فعلی:: 1,979.34 0.72
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 1,979.34 0.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,979.34 0.72
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد OMXC20

۱۸:۳۵:۴۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
OMXC20 14.21 32.34 95.67 198.23 514.83 1,092.81

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,935

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.34

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,893

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86.34

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,948

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.34

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,893

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 86.34

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.56%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی