ریال عمان / پوند انگلیس

OMR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 1.8827 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.8827 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.8827 0.29
واحد پولی : -
کشور : عمان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ریال عمان / پوند انگلیس در روز جاری

۰۱:۲۸:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.8827 01:28:27 0.0067 0.36% 0.0054 0.29% 0.0054 0.29% - 0.1173
1.8894 01:22:35 0.0067 0.36% 0.0013 0.07% 0.0013 0.07% 0.0067 0.1106
1.8827 01:07:28 0.0067 0.36% 0.0054 0.29% 0.0054 0.29% - 0.1173
1.8894 01:02:45 - - 0.0013 0.07% 0.0013 0.07% 0.0067 0.1106
1.8894 01:02:41 0.0002 0.01% 0.0013 0.07% 0.0013 0.07% 0.0067 0.1106
1.8896 00:43:35 0.0015 0.08% 0.0015 0.08% 0.0015 0.08% 0.0069 0.1104
1.8881 00:22:25 - - - - - - 0.0054 0.1119
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی