ریال عمان / پوند انگلیس

OMR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 1.8827 4.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.8827 4.32

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.8827 4.32

واحد پولی : -

کشور : عمان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عمان / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت ریال عمان / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عمان / پوند انگلیس
1.8827 ریال
می باشد

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس روز گذشته برابر با
1.8827 ریال
بود

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عمان / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عمان / پوند انگلیس برابر با 1.964 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.964 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.8827 ریال

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 1.8827 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان / پوند انگلیس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1.9257 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.23  درصدی یا 0.043 ریال ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 1.8827 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 1.8352 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.58 درصدی یا 0.0475 ریال ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 1.9249 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.19 درصدی یا 0.0422 ریال ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عمان / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عمان / پوند انگلیس برابر است با 2.252 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عمان / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.23 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.58 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.19 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس، 2.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس، 2.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس،  2.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس،  2.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس،  2.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس،  2.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان / پوند انگلیس،  2.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عمان / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی