ریال عمان / درهم امارات

OMR/AED Ask
نرخ فعلی:: 9.5357 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.5357 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.5357 0
واحد پولی : -
کشور : عمان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عمان / درهم امارات - 0.0002 0.0075 0.0007 0.0016 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4643
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4643
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4643
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4643
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.87%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی