شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds

ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds
نرخ فعلی 204.09 0
صندوق های سرمایه گذاری آلمان
نرخ فعلی: 204.09 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 204.09 0
واحد پولی: یورو
کشور : آلمان
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری آلمان
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۷ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds - 3.24 1.46 19.69 7.54 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 204 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 206 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 199 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.09 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 193 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.09 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی