دلار نیوزیلند / دلار کارائیب شرقی

NZD/XCD Ask
نرخ فعلی:: 1.9455 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.9455 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.9455 0.16
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

۱۲:۰۴:۵۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9455 12:04:51 - - 0.0031 0.16% 0.0028 0.14% 0.0042 0.0545
1.9455 12:04:51 0.0001 0.01% 0.0031 0.16% 0.0028 0.14% 0.0042 0.0545
1.9456 11:43:49 0.003 0.15% 0.003 0.15% 0.0027 0.14% 0.0041 0.0544
1.9486 11:23:38 0.0006 0.03% - - 0.0003 0.02% 0.0011 0.0514
1.9492 11:04:00 - - 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0005 0.0508
1.9492 11:03:59 0.0016 0.08% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0005 0.0508
1.9508 10:23:00 0.0019 0.10% 0.0022 0.11% 0.0025 0.13% 0.0011 0.0492
1.9489 10:03:55 - - 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0008 0.0511
1.9489 10:03:53 0.0004 0.02% 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0008 0.0511
1.9485 09:43:40 0.0002 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% 0.0012 0.0515
1.9487 09:03:40 - - 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.001 0.0513
1.9487 09:03:40 0.0007 0.04% 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.001 0.0513
1.9494 08:43:52 0.0002 0.01% 0.0008 0.04% 0.0011 0.06% 0.0003 0.0506
1.9496 08:22:52 0.0011 0.06% 0.001 0.05% 0.0013 0.07% 0.0001 0.0504
1.9485 08:03:26 - - 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% 0.0012 0.0515
1.9485 08:03:24 0.0002 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% 0.0012 0.0515
1.9483 07:22:52 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% - - 0.0014 0.0517
1.9486 07:02:58 - - - - 0.0003 0.02% 0.0011 0.0514
1.9486 07:02:58 0.0011 0.06% - - 0.0003 0.02% 0.0011 0.0514
1.9475 06:43:50 0.0008 0.04% 0.0011 0.06% 0.0008 0.04% 0.0022 0.0525
1.9467 06:22:54 0.0003 0.02% 0.0019 0.10% 0.0016 0.08% 0.003 0.0533
1.947 06:03:13 - - 0.0016 0.08% 0.0013 0.07% 0.0027 0.053
1.947 06:03:12 0.0003 0.02% 0.0016 0.08% 0.0013 0.07% 0.0027 0.053
1.9467 05:43:51 0.0008 0.04% 0.0019 0.10% 0.0016 0.08% 0.003 0.0533
1.9475 05:22:51 0.0017 0.09% 0.0011 0.06% 0.0008 0.04% 0.0022 0.0525
1.9492 05:02:57 - - 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0005 0.0508
1.9492 05:02:57 0.0002 0.01% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0005 0.0508
1.949 04:43:36 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.0007 0.04% 0.0007 0.051
1.9489 04:02:51 - - 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0008 0.0511
1.9489 04:02:49 0.0009 0.05% 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0008 0.0511
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی