دلار نیوزیلند / دلار

NZD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.7159 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.7159 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7159 0.14
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

۰۰:۳۷:۱۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.7159 00:37:14 0.001 0.14% 0.001 0.14% 0.001 0.14% 0.0048 0.2841
0.7149 00:36:47 - - - - - - 0.0058 0.2851
0.7149 00:36:46 0.001 0.14% - - - - 0.0058 0.2851
0.7159 00:33:19 0.0002 0.03% 0.001 0.14% 0.001 0.14% 0.0048 0.2841
0.7157 00:31:18 0.0003 0.04% 0.0008 0.11% 0.0008 0.11% 0.005 0.2843
0.7154 00:30:20 - - 0.0005 0.07% 0.0005 0.07% 0.0053 0.2846
0.7154 00:30:20 0.0005 0.07% 0.0005 0.07% 0.0005 0.07% 0.0053 0.2846
0.7149 00:29:20 0.0006 0.08% - - - - 0.0058 0.2851
0.7155 00:29:14 0.0004 0.06% 0.0006 0.08% 0.0006 0.08% 0.0052 0.2845
0.7151 00:27:12 0.0001 0.01% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0056 0.2849
0.715 00:25:17 - - 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0057 0.285
0.715 00:25:16 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0057 0.285
0.7149 00:22:39 0.0002 0.03% - - - - 0.0058 0.2851
0.7151 00:22:18 0.0003 0.04% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0056 0.2849
0.7148 00:19:15 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0059 0.2852
0.7149 00:17:14 - - - - - - 0.0058 0.2851
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی