خبر

دلار نیوزیلند / دلار

NZD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.6192 0.87
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6192 0.87

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6192 0.87

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی