دلار نیوزیلند / دلار تایوان

NZD/TWD Ask
نرخ فعلی:: 18.9284 0.38
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 18.9284 0.38

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 18.9284 0.38

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار تایوان در روز جاری

۰۶:۲۲:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
18.9284 06:22:58 0.0013 0.01% 0.071 0.38% 0.0612 0.32% 0.1395 0.0716
18.9297 06:03:45 - - 0.0723 0.38% 0.0625 0.33% 0.1382 0.0703
18.9297 06:03:44 0.0295 0.16% 0.0723 0.38% 0.0625 0.33% 0.1382 0.0703
18.9002 05:43:50 0.0133 0.07% 0.0428 0.23% 0.033 0.17% 0.1677 0.0998
18.9135 05:23:17 0.0138 0.07% 0.0561 0.30% 0.0463 0.25% 0.1544 0.0865
18.8997 05:03:55 - - 0.0423 0.22% 0.0325 0.17% 0.1682 0.1003
18.8997 05:03:55 0.0257 0.14% 0.0423 0.22% 0.0325 0.17% 0.1682 0.1003
18.874 04:43:37 0.0145 0.08% 0.0166 0.09% 0.0068 0.04% 0.1939 0.126
18.8885 04:03:44 - - 0.0311 0.16% 0.0213 0.11% 0.1794 0.1115
18.8885 04:03:39 0.0178 0.09% 0.0311 0.16% 0.0213 0.11% 0.1794 0.1115
18.9063 03:44:08 0.0793 0.42% 0.0489 0.26% 0.0391 0.21% 0.1616 0.0937
18.827 03:23:58 0.0082 0.04% 0.0304 0.16% 0.0402 0.21% 0.2409 0.173
18.8188 03:04:41 - - 0.0386 0.21% 0.0484 0.26% 0.2491 0.1812
18.8188 03:04:36 0.0321 0.17% 0.0386 0.21% 0.0484 0.26% 0.2491 0.1812
18.8509 02:23:48 0.0286 0.15% 0.0065 0.03% 0.0163 0.09% 0.217 0.1491
18.8795 02:04:18 - - 0.0221 0.12% 0.0123 0.07% 0.1884 0.1205
18.8795 02:04:12 0.0042 0.02% 0.0221 0.12% 0.0123 0.07% 0.1884 0.1205
18.8753 01:44:24 0.0082 0.04% 0.0179 0.09% 0.0081 0.04% 0.1926 0.1247
18.8835 01:23:17 0.0027 0.01% 0.0261 0.14% 0.0163 0.09% 0.1844 0.1165
18.8808 01:04:00 - - 0.0234 0.12% 0.0136 0.07% 0.1871 0.1192
18.8808 01:03:47 0.0074 0.04% 0.0234 0.12% 0.0136 0.07% 0.1871 0.1192
18.8882 00:43:53 0.021 0.11% 0.0308 0.16% 0.021 0.11% 0.1797 0.1118
18.8672 00:23:33 - - 0.0098 0.05% - - 0.2007 0.1328
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی