دلار نیوزیلند / دلار تایوان

NZD/TWD Ask
نرخ فعلی:: 19.5103 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.5103 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.5103 0.1
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
19.5103 10:42:58 0.0021 0.01% 0.0202 0.10% 0.0202 0.10% 0.1149 0.4897
19.5082 10:28:56 0.0208 0.11% 0.0223 0.11% 0.0223 0.11% 0.117 0.4918
19.529 10:08:11 0.0027 0.01% 0.0015 0.01% 0.0015 0.01% 0.0962 0.471
19.5263 09:28:51 0.0126 0.06% 0.0042 0.02% 0.0042 0.02% 0.0989 0.4737
19.5389 09:07:59 0.0077 0.04% 0.0084 0.04% 0.0084 0.04% 0.0863 0.4611
19.5312 08:43:03 0.0071 0.04% 0.0007 - 0.0007 - 0.094 0.4688
19.5241 08:21:50 0.009 0.05% 0.0064 0.03% 0.0064 0.03% 0.1011 0.4759
19.5151 07:21:51 0.0112 0.06% 0.0154 0.08% 0.0154 0.08% 0.1101 0.4849
19.5263 07:07:59 0.0085 0.04% 0.0042 0.02% 0.0042 0.02% 0.0989 0.4737
19.5178 06:42:55 0.0281 0.14% 0.0127 0.07% 0.0127 0.07% 0.1074 0.4822
19.5459 06:21:51 0.0119 0.06% 0.0154 0.08% 0.0154 0.08% 0.0793 0.4541
19.534 06:07:56 0.0168 0.09% 0.0035 0.02% 0.0035 0.02% 0.0912 0.466
19.5172 05:42:51 0.0022 0.01% 0.0133 0.07% 0.0133 0.07% 0.108 0.4828
19.515 05:28:48 0.0034 0.02% 0.0155 0.08% 0.0155 0.08% 0.1102 0.485
19.5116 05:07:50 0.0168 0.09% 0.0189 0.10% 0.0189 0.10% 0.1136 0.4884
19.5284 04:43:00 0.0084 0.04% 0.0021 0.01% 0.0021 0.01% 0.0968 0.4716
19.5368 03:42:59 0.0112 0.06% 0.0063 0.03% 0.0063 0.03% 0.0884 0.4632
19.5256 02:28:59 0.0035 0.02% 0.0049 0.03% 0.0049 0.03% 0.0996 0.4744
19.5221 02:07:56 0.0042 0.02% 0.0084 0.04% 0.0084 0.04% 0.1031 0.4779
19.5179 01:42:56 0.0181 0.09% 0.0126 0.06% 0.0126 0.06% 0.1073 0.4821
19.536 01:01:51 0.0106 0.05% 0.0055 0.03% 0.0055 0.03% 0.0892 0.464
19.5466 00:43:29 0.0161 0.08% 0.0161 0.08% 0.0161 0.08% 0.0786 0.4534
19.5305 00:29:20 - - - - - - 0.0947 0.4695
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی