دلار نیوزیلند / دلار تایوان

NZD/TWD Ask
نرخ فعلی:: 19.0246 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 19.0246 0.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 19.0246 0.21

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / دلار تایوان

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / دلار تایوان
19.0246 ریال
می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان روز گذشته برابر با
19.0016 ریال
بود

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به روز گذشته
0.023 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / دلار تایوان برابر با 18.9955 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

19.0246 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.9955 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار تایوان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 19.5393 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.63 درصدی یا 0.5147 ریال دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار تایوان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 20.0112 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.93  درصدی یا 0.9866 ریال دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار تایوان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 19.5572 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.72 درصدی یا 0.5326 ریال دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار تایوان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 20.0938 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.32 درصدی یا 1.0692 ریال دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار تایوان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 20.0508 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.11 درصدی یا 1.0262 ریال دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / دلار تایوان برابر است با 21.637 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.474018 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.93 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.72 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.32 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.11 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.83  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان، 4.93 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان، 4.93 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان،  4.93 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان،  4.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان،  4.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان،  4.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار تایوان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار تایوان،  4.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / دلار تایوان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی