دلار نیوزیلند / لیره ترکیه

NZD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 8.9355 2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.9355 2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.9355 2

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / لیره ترکیه در روز جاری

۱۶:۰۵:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
8.9355 16:05:59 - - 0.1756 2% 0.1784 2.04% 0.1823 0.9355
8.9355 16:05:52 0.0412 0.46% 0.1756 2% 0.1784 2.04% 0.1823 0.9355
8.8943 15:44:38 0.0377 0.42% 0.1344 1.53% 0.1372 1.57% 0.1411 0.8943
8.932 15:23:36 0.0251 0.28% 0.1721 1.96% 0.1749 2% 0.1788 0.932
8.9571 15:04:59 - - 0.1972 2.25% 0.2 2.28% 0.2039 0.9571
8.9571 15:04:58 0.0175 0.20% 0.1972 2.25% 0.2 2.28% 0.2039 0.9571
8.9746 14:44:47 0.1163 1.31% 0.2147 2.45% 0.2175 2.48% 0.2214 0.9746
8.8583 14:16:18 0.018 0.20% 0.0984 1.12% 0.1012 1.16% 0.1051 0.8583
8.8763 13:44:08 0.0207 0.23% 0.1164 1.33% 0.1192 1.36% 0.1231 0.8763
8.8556 13:04:17 - - 0.0957 1.09% 0.0985 1.12% 0.1024 0.8556
8.8556 13:04:16 0.0831 0.95% 0.0957 1.09% 0.0985 1.12% 0.1024 0.8556
8.7725 12:24:57 0.0355 0.41% 0.0126 0.14% 0.0154 0.18% 0.0193 0.7725
8.737 12:04:56 - - 0.0229 0.26% 0.0201 0.23% 0.0162 0.737
8.737 12:04:45 0.0273 0.31% 0.0229 0.26% 0.0201 0.23% 0.0162 0.737
8.7643 11:44:15 0.0046 0.05% 0.0044 0.05% 0.0072 0.08% 0.0111 0.7643
8.7597 11:23:35 0.0147 0.17% 0.0002 - 0.0026 0.03% 0.0065 0.7597
8.745 11:04:33 - - 0.0149 0.17% 0.0121 0.14% 0.0082 0.745
8.745 11:04:31 0.0241 0.28% 0.0149 0.17% 0.0121 0.14% 0.0082 0.745
8.7691 10:44:34 0.0562 0.65% 0.0092 0.11% 0.012 0.14% 0.0159 0.7691
8.7129 10:23:45 0.0019 0.02% 0.047 0.54% 0.0442 0.51% 0.0403 0.7129
8.7148 10:05:01 - - 0.0451 0.52% 0.0423 0.49% 0.0384 0.7148
8.7148 10:05:01 0.0375 0.43% 0.0451 0.52% 0.0423 0.49% 0.0384 0.7148
8.7523 09:44:31 0.0167 0.19% 0.0076 0.09% 0.0048 0.05% 0.0009 0.7523
8.7356 09:03:54 - - 0.0243 0.28% 0.0215 0.25% 0.0176 0.7356
8.7356 09:03:54 0.0203 0.23% 0.0243 0.28% 0.0215 0.25% 0.0176 0.7356
8.7153 08:43:59 0.0079 0.09% 0.0446 0.51% 0.0418 0.48% 0.0379 0.7153
8.7074 08:23:23 0.0002 - 0.0525 0.60% 0.0497 0.57% 0.0458 0.7074
8.7076 08:03:54 - - 0.0523 0.60% 0.0495 0.57% 0.0456 0.7076
8.7076 08:03:53 0.0063 0.07% 0.0523 0.60% 0.0495 0.57% 0.0456 0.7076
8.7139 07:23:16 0.004 0.05% 0.046 0.53% 0.0432 0.50% 0.0393 0.7139
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی