دلار نیوزیلند / بات تایلند

NZD/THB Ask
نرخ فعلی:: 23.03 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 23.03 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 23.03 0.04

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / بات تایلند

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / بات تایلند
23.03 ریال
می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند روز گذشته برابر با
23.02 ریال
بود

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به روز گذشته
0.01 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / بات تایلند برابر با 23.04 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

23.04 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

23.01 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 22.94 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.39 درصدی یا 0.09 ریال دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / بات تایلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 23.66 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.66  درصدی یا 0.63 ریال دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 23.09 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.25 درصدی یا 0.06 ریال دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 22.64 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.72 درصدی یا 0.39 ریال دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 21.324 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8. درصدی یا 1.706 ریال دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / بات تایلند برابر است با 24.06 ریال که در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.261324 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.72 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند، 2.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند، 2.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند،  2.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند،  2.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند،  2.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند،  2.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / بات تایلند،  2.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی