دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور

NZD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.9329 0.91
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9329 0.91

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9329 0.91

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور در روز جاری

۱۵:۴۴:۱۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9329 15:44:14 0.0007 0.08% 0.0085 0.91% 0.0004 0.04% 0.0085 0.0671
0.9336 15:23:11 0.0078 0.84% 0.0078 0.84% 0.0003 0.03% 0.0078 0.0664
0.9414 15:14:40 0.0092 0.99% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9322 15:04:20 - - 0.0092 0.99% 0.0011 0.12% 0.0092 0.0678
0.9322 15:04:17 0.0092 0.99% 0.0092 0.99% 0.0011 0.12% 0.0092 0.0678
0.9414 14:49:46 0.0094 1.01% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.932 14:44:26 0.0094 1.01% 0.0094 1.01% 0.0013 0.14% 0.0094 0.068
0.9414 14:21:48 0.0088 0.94% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9326 14:15:57 0.0005 0.05% 0.0088 0.94% 0.0007 0.08% 0.0088 0.0674
0.9331 13:43:52 0.0083 0.89% 0.0083 0.89% 0.0002 0.02% 0.0083 0.0669
0.9414 13:07:44 0.0097 1.04% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9317 13:03:49 - - 0.0097 1.04% 0.0016 0.17% 0.0097 0.0683
0.9317 13:03:47 0.0097 1.04% 0.0097 1.04% 0.0016 0.17% 0.0097 0.0683
0.9414 12:42:43 0.0103 1.11% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9311 12:23:58 0.0004 0.04% 0.0103 1.11% 0.0022 0.24% 0.0103 0.0689
0.9315 12:04:09 - - 0.0099 1.06% 0.0018 0.19% 0.0099 0.0685
0.9315 12:03:58 0.0099 1.06% 0.0099 1.06% 0.0018 0.19% 0.0099 0.0685
0.9414 11:56:34 0.0092 0.99% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9322 11:43:55 0.0092 0.99% 0.0092 0.99% 0.0011 0.12% 0.0092 0.0678
0.9414 11:28:32 0.0097 1.04% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9317 11:23:15 0.0097 1.04% 0.0097 1.04% 0.0016 0.17% 0.0097 0.0683
0.9414 11:07:46 0.0095 1.02% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9319 11:03:50 - - 0.0095 1.02% 0.0014 0.15% 0.0095 0.0681
0.9319 11:03:45 0.0004 0.04% 0.0095 1.02% 0.0014 0.15% 0.0095 0.0681
0.9315 10:23:32 0.0099 1.06% 0.0099 1.06% 0.0018 0.19% 0.0099 0.0685
0.9414 10:14:33 0.0101 1.08% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9313 10:04:24 - - 0.0101 1.08% 0.002 0.21% 0.0101 0.0687
0.9313 10:04:23 0.0101 1.08% 0.0101 1.08% 0.002 0.21% 0.0101 0.0687
0.9414 09:49:32 0.0105 1.13% - - 0.0081 0.87% - 0.0586
0.9309 09:44:14 0.0105 1.13% 0.0105 1.13% 0.0024 0.26% 0.0105 0.0691
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی