خبر

دلار نیوزیلند / کرون سوئد

NZD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 6.4743 0.61
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.4743 0.61

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.4743 0.61

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی